zwolnienie z obowiązków

zwolnienie z obowiązków

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933