życie

życie

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

List od Stefana Szumana z 24.02.1943