życie towarzyskie

życie towarzyskie

List od Władysława Witwickiego z 08.01.1927

List od Władysława Witwickiego z 18.05.1922