życie w Paryżu

życie w Paryżu

List od Ireny Krońskiej z 05.09.1947

List od Ireny Krońskiej z 19.04.1947

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947