życzenia urodzinowe

życzenia urodzinowe

List od Alexandra Pfändera z 18.05.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.10.1931

Kartka pocztowa od Hedwig Conrad-Martius z bd.03.1958