gift

gift

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 22.02.1958

Postcard from Tadeusz Kotarbiński written 19.12.1924

Letter from Tadeusz Czeżowski written 11.06.1966

Letter to Tadeusz Czeżowski written 12.12.1957

Letter from Tadeusz Czeżowski written 20.12.1957

Letter from Tadeusz Czeżowski written 17.05.1958

Letter from Hans Cornelius written 22.11.1937

Letter to Tadeusz Czeżowski written 17.08.1969

Letter from Karol Wojtyła written 30.03.1964