Heidelberg

Heidelberg

Letter from Kazimierz Wyka written 04.11.1965

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 27.06.1969

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 19.07.1969

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 30.06.1969

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 30.03.1969