Kraków

Kraków

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 10.02.1949

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 07.11.1969

Letter from Tadeusz Czeżowski written 09.04.1968

Letter from Tadeusz Czeżowski written 14.01.1969

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 26.08.1966

Letter to Tadeusz Czeżowski written 15.09.1949

Letter to Daniela Gromska written 13.08.1948

Letter from Tadeusz Czeżowski written 12.10.1954

Letter from Tadeusz Czeżowski written 21.09.1949

Letter from Tadeusz Czeżowski written 31.10.1965

Letter from Tadeusz Czeżowski written 13.12.1956