Poznań

Poznań

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 14.04.1923

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 16.05.bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 04.04.1922

List od Stefana Błachowskiego z 13.07.1945

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965