odczyty

odczyty

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963