odczyty

odczyty

Notatki do odczytu z b.d.

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952