Joachim Metallmann

Joachim Metallmann

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.05.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935