Logische Untersuchungen

Logische Untersuchungen

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Stefana Szumana z 04.08.1939

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932