Poznań

Poznań

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Stefana Błachowskiego z 27.02.1947

List od Stefana Błachowskiego z 13.07.1945

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 14.04.1923