Hans Cornelius

Hans Cornelius

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937