dzieło literackie

dzieło literackie

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962