dzieło literackie

dzieło literackie

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1966

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List od Władysława Witwickiego z 30.12.1936

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936