dzieło literackie

dzieło literackie

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936