Fryburg

Fryburg

List od Malvine Husserl z 14.01.1936

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1950

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Ludwiga Landgrebe z 27.12.1937