recenzja

recenzja

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967