literaturoznawstwo

literaturoznawstwo

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946