muzykologia

muzykologia

List od Zofii Lissy z 15.03.1949

List do Zofii Lissy z 11.05.1954

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968

List do Zofii Lissy z 21.05.1954

List od Zofii Lissy z 27.11.1947

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

List do Zofii Lissy z 8.06.1954

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.03.1958

List od Zofii Lissy z 17.05.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962