podróże zagraniczne

podróże zagraniczne

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.08.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

Prośba o rezerwację z 04.10.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 08.09.1962

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962