podróże zagraniczne

podróże zagraniczne

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

Prośba o rezerwację z 04.10.1964

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1956

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963