1920

1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.05.1924

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920