1945

1945

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959