Adam Żółtowski

Adam Żółtowski

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937