Ajdukiewicz

Ajdukiewicz

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957