aprowizacja

aprowizacja

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 19.11.1942

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.06.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.05.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.07.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.09.1942