artykuł Ingardena

artykuł Ingardena

List od Ireny Krońskiej z 22.04.1947

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 17.05.1922

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 31.05.1969

List od Ireny Krońskiej z 26.05.1969

List od Jarosława Iwaszkiewicza z 22.06.1968

List od Wacława Borowego z 9.04.1922

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

List do Ireny Krońskiej z 19.04.1968