badania

badania

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Zofii Lissy z 15.03.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List od Stanisława Ossowskiego z 16.02.1962

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949