/
EN

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

Nadawca
R. Ingarden
Odbiorca:
D. Gromska

4.II.46

Szanowna Pani

 

Zostawiam dwie prace Izy z uprzejmą prośbą o przeczytanie!

Postawiłem Pani kandydaturę na członka Komisji do badania historii filozofii w Polsce P.AU. co formalnie niewątpliwie zostanie załatwione na następnym posiedzeniu.

Dlatego chciałbym się z Panią porozumieć, jak się przedstawia sprawa tłumaczenia Pani Etyki Nikomachejskiej? Mam wrażenie, że byłyby widoki na wydanie w P.A.U.

Piękne ukłony

4.II.46r.

R. Ingarden