Bazylea

Bazylea

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Jana Marii Bocheńskiego z 24.04.1957