Becker

Becker

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924