Bernard Bolzano

Bernard Bolzano

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1969

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1965