/
EN

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1969

2.VI.

   b    Najdroższy Panie Profesorze,
Jeśli nie pisałam to z przemęczenia! Zjazd szalenie mnie wyczerpał i ledwo teraz do siebie dochodzę. Zresztą opisałam go Marysi z myślą, że ona Panu powtórzy.
  b    Otóż odczyt Pana był świetnie przetłumaczony przez Rolf George (tłumacz Bol[za]no i Carnapa). Ukaże się on – według planu – w formie publikacji kongresu. Przecież było to jasno napisane we wszystkich listach oficjalnych do uczestników kongresu, że akty będą opublikowane zatem dziwię się, że Pan obiecał ten odczyt także dla Festschriftu! My posyłamy akty do druku w jesieni i tam ten będzie się nazywał: „Husserl’s Yearbook” albo coś podobnego. Zatem proszę gorąco dać p. Riepe coś innego. [Bardzo by to było dziwne aby główny odczyt 2-dniowej sesji dookoła którego była 2-dniowa dyskusja + 3 inne odczyty, ukazał się jako „reprint”! Gdyby tak być miało to przecież nie bylibyśmy go wogóle czytali!]
  b    Odczyt Pana, który był I szymgłównym odczytem na tej dwudniowej sesji był radykalnie zaatakowany przez gadamery. Na to ja odparła G. również radykalnym i długim dyskursem z czego wywiązała się zasadnicza dyskusja trwająca 2 dni poprzez wszystkie inne odczyty które były odnoszone do zasadniczych różnic zdań między Husserlem a Ingardenem i cała filozofja była poruszona. Wszystkie te debaty będą opublikowane w Aktach kongresu. Była to zasadnicza rewindykacja Ingar-

BRAK STRON?

Będą 3 artykuły o Kongresie kt. głównym kwiatem: [Idealizm]-Realizm. Kto wie [czy] Pana nieobecność nie przyczyniła się do Pana zwycięstwa, bo Gadamer nie byłby zaatakował tak radykalnie co go zgubiło! Tłumaczenie artykułu wyślę przed drukiem. Moc serdeczności – Teresa