Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Uniwersytecka

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 16.04.1923

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1954

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925