czysta świadomość

czysta świadomość

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.10.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927