Dietrich Mahnke

Dietrich Mahnke

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925