długość publikacji

długość publikacji

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933