dolegliwości bólowe

dolegliwości bólowe

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.12. 1966