Einfühlung

Einfühlung

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939