finansowanie

finansowanie

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Ludwiga Landgrebe z 27.12.1937

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)