Francis Bacon

Francis Bacon

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.10.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List od Stefana Morawskiego z 27.10.1965

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954