Gerda Walther

Gerda Walther

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921