/
EN

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927

Data powstania 16.12.1927
Powiązane miejsca Paryż, Warszawa
Sygnatura w archiwum PTF Rps 02.1, t. XII
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Paryż, 16. XII. 27r

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

            Ze znacznem bo prawie dwutygodniowem opóźnieniem wyjechałem z Marburga, ponieważ 14 dni szła przesyłka pieniędzy z Warszawy do Marburga. 13.XII dostałem pieniądze i zaraz wyjechałem zatrzymując się tylko kilka godzin we Frankfurcie, gdzie ponownie widziałem się z p. Dr. Walther. Tu mieszkam w hotelu (500 fr za miesiąc). Adres mój brzmi: Paris XIV Place Denfert-Rochereau, Hotel Floridor. Blaustein doniósł mi niegdyś, że Melberg wybiera się do Paryża. Chętnie bym go tu odszukał; gdyby adres jego był SzPanu Profesorowi znany, to byłbym wdzięczny za jego podanie! A czy nie wiadomo SzPanu Profesorowi, gdzie się obraca teraz Blaustein? – W Marburgu zapoznałem się z eidetyzmem, widziałem kilka eksperymentów z tej dziedziny i przeczytałem dwie prace jeszcze nieogłoszone. Prof. Jaensch był dla mnie bardzo uprzejmy. Prosił, bym przesłał SzPanu Profesorowi jego ukłony i wyrazy poważania. – Żona moja doniosła mi, że nie mogła objąć posady, ponieważ żądano od niej 5 godzin dziennej pracy (co jest aktualnie ponad jej siły) za 160 zł. Stanowisko jej akceptuję, bo nie wiem, dlaczego miałaby pracować o połowę taniej, niż inni lekarze szkolni. Jeszcze raz serdecznie dziękuję SzPanu Profesorowi za łaskawą interwencję w tej sprawie

Łączę wyrazy głębokiego poważania

Roman Ingarden