habilitacja Gałeckiego

habilitacja Gałeckiego

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962