Harvard University

Harvard University

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959