/
EN

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959

31 stycznia 59

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Dowiedziałam się od Wentrauba, że Pan niedługo już będzie w Ameryce! Bardzo miła wiadomość! W Harwardzie mówiłam o tym z prof. prof. Poggrolim i H. Levinem, których zaproszenie chyba już do Pana Prof. dotarło. Wspomniałam też prof. Wellekowi o bliskim już pono przyjacielu Pana Profesora. Wellek prosi bardzo, aby Pan Prof. zechciał do niego napisać, gdy już data możliwego przyjazdu byłaby mniej więcej określona (Profesor Rene Wellek, Yale Univ. Graduate School, Room 223, Park Street, New Haven, Conn., USA). Poza tym Wellek pyta czy P. Prof. może mówić po angielsku i nie umiałam mu na to odpowiedzieć.

Przesyłam Panu Prof. książeczkę S. Langer i tekst własnego referatu – czy to wszystko dotarło? B. byłabym wdzięczna za ewent. sprostowania we własnym tekście: mam mówić na podobny temat w Univ. of Wisconsin na wiosnę (‘Literary Scholarship in Poland’), radabym uniknąć błędów. – Napisze do Pana Prof. wkrótce młody Włoch Aldo Tagliaferri, który przygotowuje artykuł o Pana teorii lit. – tymczasem wysyłam mu bibliografię i tekst swego referatu.

Będę w Yale do 20 marca. Bardzo się będę cieszyła, jeśli Pan Prof. przyjedzie do Yale tak,
bym mogła mu służyć za przewodnika.

Z wyrazami najwyższego szacunku
i najlepszych pozdrowień

Irena Sławińska