historia sztuki

historia sztuki

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (a)

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List od Mieczysława Wallisa z 31.12.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969