honorarium autorskie

honorarium autorskie

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List od Henryka Mehlberga z 08.05.1947

List do Tadeusza Czeżowskiego z 12.12.1957