Husserlowska nauka o akcie

Husserlowska nauka o akcie

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Spis prac z 04.11.1952